Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 8, 2021

Tijdens de Masterclass ‘Maak van je Levensmissie je Levenswerk’ op donderdag 15 juli gaan we nog veel dieper in op het onderwerp geld. We gaan jouw persoonlijke geldverhaal onder de loep nemen en paradigma’s naar boven halen, zodat jij een nieuw, helpend geldverhaal kan gaan schrijven. Meld je hier gratis en vrijblijvend aan https://calendly.com/verlichtjelevenspad/masterclass-maak-van-je-levensmissie-je-levenswerk