Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 5, 2020

Als je iets wilt, iets spannends, iets dat (ver) buiten je comfortzone ligt, dan is de kans groot dat je jezelf met allerlei overtuigingen in de weg gaat zitten. 'Wie ben ik nou?' 'Dat gaat me toch nooit lukken.''Wie zit er nou op mij te wachten...' Allemaal vormen van zelfsabotage. Ja je vindt het spannend en ja je MAG...